Hier kan je alle recente updates terugvinden rond COVID-19

Update 17/10/2020

Wat als een leerling, leerkracht of personeelslid besmet is met het coronavirus?

Als een leerling, leerkracht of personeelslid besmet blijkt te zijn, moet die minimum 7 dagen in isolatie. De school moet niet meteen gesloten worden. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding regelt de contactopsporing binnen de school en moet dus nagaan met wie de besmette leerkracht/leerling contact heeft gehad, om mogelijk daarna verdere maatregelen te nemen.

Oudercontacten op school

Vanaf 19 oktober worden alle oudercontacten online georganiseerd. Enkel essentiële medewerkers worden op school toegelaten.

Update 11/10/2020

Corona: wat als een kind in de klas positief test?  

Als een kind een positieve coronatest aflegt, krijgt de directeur hiervan melding. De schoolarts van het CLB neemt dan contact op met de school. Na overleg wordt bepaald of het om laag of hoog risico gaat. De ouders worden onmiddellijk op de hoogte gebracht, via een brief in de boekentas én via een persoonlijke mail. Zo nodig, kan dit ook telefonisch zijn. Op die manier brengen we de betrokkenen op de hoogte van welke maatregelen we zullen nemen. De huisarts beslist op welk moment het positief geteste kind kan terugkeren naar school. 

 

Update 13/9/2020

CORONA (COVID-19)

INFO VOOR LEERLINGEN-OUDERS

“ALS EEN KIND ZIEK IS, WANNEER DENK IK AAN CORONA?”

Het corona-virus is niet meer weg te denken uit ons leven. Op een half jaar tijd is ons leven drastisch veranderd, met afstand houden, extra handhygiëne, bubbels, mondmaskers en dergelijke.

Ondertussen mogen we terug naar school, soms met moeilijke regels en een beetje schrik. Want iedereen voelt zich wel eens niet lekker, heeft wel eens een hoest of een snotneus, maar hoe weet je nu of het gaat om een gewone verkoudheid of toch het corona-virus? Zeker nu de herfst en winter voor de deur staan, willen we een aantal tips aanreiken om het verschil te kunnen maken.

Corona heeft bij kinderen bijna altijd een mild verloop, waardoor het onderscheid met een gewone verkoudheid vaak moeilijk te maken is. Kinderen geven het virus wel aan elkaar door, maar minder snel aan volwassenen.

Wanneer is ziek zijn verdacht voor het corona-virus?

  1. Het kind heeft koorts. Er wordt gesproken van koorts vanaf 38°C. Indien de oorzaak van de koorts gekend is (bijvoorbeeld na een vaccinatie), hoeft het kind niet thuis te blijven/naar huis te gaan.
  2. Het kind hoest en/of het kind heeft moeite met ademhalen. Met gekende klachten (bijvoorbeeld bij een kind met astma of een andere chronische aandoening) hoeft geen rekening gehouden te worden, tenzij de klachten plots verergeren.
  3. Het kind heeft een verkoudheid EN daarnaast nog andere klachten. Met een verkoudheid bedoelen we een verstopte neus of loopneus (kleur van het snot maakt niet uit) met eventueel niezen of een kuchje. Met andere klachten bedoelen we spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of verminderde eetlust.
  4. Het kind geeft aan dat het minder goed kan ruiken of proeven. Dit symptoom wordt niet gebruikt bij kleuters, omdat zij dit nog onvoldoende kunnen aangeven.

Wanneer een kind een of meerdere van bovenstaande symptomen heeft, is het belangrijk dat het kind thuis blijft van school en dat contact opgenomen wordt met de huisarts. Wanneer een kind deze symptomen krijgt op school, zal steeds door de school gevraagd worden om het kind te komen ophalen. Kinderen met deze symptomen blijven beter niet op school.

Wanneer mogen kinderen wel op school blijven?

  1. Het kind heeft enkel gewone verkoudheidsklachten. Hiermee bedoelen we snot in of uit de neus (verstopte neus, loopneus). De kleur van het snot speelt hierbij geen rol. Niezen kan bij een gewone verkoudheid horen. Bij een verkoudheid lopen er vaak slijmen uit de neus naar de keel. Dit kan voor een kuchje zorgen door irritatie van de keel. Dit past nog steeds binnen het beeld van een gewone verkoudheid.
  2. Het kind heeft neusloop of niest door allergie.
  3. Het kind heeft andere klachten zonder de hierboven genoemde symptomen. Keelpijn, hoofdpijn, buikpijn, diarree,… zonder koorts, hoesten of verkoudheidsklachten wijst niet op een besmetting met corona-virus.

Uiteraard kan het zijn dat een kind zich zo ziek voelt dat het toch beter thuis blijft of wordt afgehaald op school.

Het is belangrijk dat een kind dat zich niet goed voelt naar de huisarts gaat. Een huisartsbezoek betekent niet noodzakelijk een test of (lange tijd) niet naar school mogen gaan. Het is de huisarts die hierover beslist. Zeker bij jonge kinderen is dit vaak niet nodig. Wel kan het belangrijk zijn om een behandeling te starten. Er zijn immers nog veel andere ziekten naast corona.

We hopen met deze informatie wat meer duidelijkheid gebracht te hebben.

Met vriendelijke groeten,

De CLB-arts

 

Update 5/9/2020

De eerste week zit erop!

We zijn er ons van bewust dat het brengen en afhalen van je kind(eren) omwille van coronaregels niet altijd even vlot verliep. Het was deze week even zoeken om iedereen veilig in en uit de school te krijgen. We blijven bijsturen waar nodig en passen de corona info op de website regelmatig aan.

Kan de school opstarten?

In de week van 1 september mogen alle kinderen voltijdse dagen naar school (van dinsdag tot en met vrijdag, red.). De lessen starten de eerste schoolweek in code geel. Ook bij code oranje en rood, komen alle kinderen voltijds naar school.

Zijn de normale schooluren van toepassing?

Ja.

Moet mijn kind een mondmasker dragen? UPDATE

Leerlingen in het basisonderwijs moeten nooit een mondmasker dragen, ook niet als ze ouder dan twaalf jaar zijn. Kinderen die graag spontaan een mondmasker dragen in de klas, kunnen dit zeker doen.

Via welke ingang komt mijn kind ‘s ochtends naar school? UPDATE

De school is ‘s ochtends open vanaf 7.00 uur.
Ieder kind komt tussen 7.00 uur en 8.30 uur via ingang A (speelplaatsje juf Monique) naar de opvang. Iedere toegang via de Alfons De Cockstraat blijft gesloten tot 8.30 uur. Zorg er dus voor dat uw kind niet voor een gesloten hek staat!
Vanaf 8.30 uur gaat de schoolpoort A. De Cockstraat open.

-> Op woensdagen zal de schoolpoort open zijn vanaf 8 uur.

Ingang A = klein speelplaatsje (juf Monique)
Ingang B = klein kasteeltje (om naar de fietsenstalling te gaan)
Ingang C = hek   A. De Cockstraat (hoofdingang)
Ingang D = hek   A. De Cockstraat (fietsenstalling)
Ingang E = poort huis 69 (overkant)
Ingang F = pastorie

*Vanaf 7.00 uur komt uw kind binnen via ingang A. Daar zal een leerkracht aan het onthaal staan. Wie met de fiets komt, kan via ingang B de fiets in de fietsenstalling opbergen en gaat nadien eveneens via ingang A naar binnen, niet via de speelplaats.

*Vanaf 8.30 uur komen enkel nog de beertjes en de schildpadjes binnen via
ingang A. Alle andere kinderen komen binnen via ingang B of C.  Aan iedere ingang staat een leerkracht om uw kind op te vangen en naar de speelplaats te begeleiden.

Hoe wordt de opvang georganiseerd? UPDATE

‘s Ochtends komt uw kind via ingang A naar de opvang. ‘s Avonds wordt het kind ook via ingang A opgehaald. Alle andere ingangen zullen gesloten zijn vanaf 16.15 uur.

Waar kan ik mijn kind ‘s middags ophalen, indien het naar huis gaat eten?

‘s Middags worden de kinderen opgehaald via ingang A. Het kind komt nadien ook terug via ingang A.

Mijn kind blijft in de studie. Via welke uitgang verlaat het kind de school? UPDATE

De kinderen van de studie verlaten de school via uitgang A. De ouder meldt zich daar aan bij Juf Anja (= juf opvang). Juf Anja begeleidt de leerling naar de uitgang tot bij de ouder. Via uitgang A verlaten de kinderen de school. Het hek van de fietsenstalling blijft uiteraard open tot 18.00 uur.
De vastgelegde tijdstippen om je kind op te halen van 16.30 uur en 17.00 uur, vallen hier dus weg.

Waar en hoe laat haal ik na schooltijd mijn kind terug op? UPDATE

De kinderen kunnen afgehaald worden van 15.50 uur tot 16.10 uur. Vanaf dan gaan alle poorten dicht. Gelieve in alle rust en kalmte de tijd te nemen aub. Op die manier verloopt alles vlot.

*Beertjes en schildpadden verlaten de school altijd via A
*Kikkers, bevers, giraffen en poezen  : B
*Leerlingen 1ste leerjaar  : E
*Leerlingen 6de leerjaar  : D
*Leerlingen 4de leerjaar: F (ouders hebben interne afspraak met de leerkracht)
*Leerlingen 2de , 3de en 5de leerjaar  : C

Alle fietsers verlaten de school via uitgang D (fietsenstalling).
De kinderen van de begeleide rang verlaten eveneens de school via uitgang D.

Indien, om praktische reden, uw kind de school mag verlaten via een andere uitgang, gelieve dit dan schriftelijk mee te delen aan de klasleerkracht via het schoolagenda.

Hoe verloopt alles op woensdagmidddag? (UPDATE)

Woensdagmiddag zal poort C open zijn tot 12.20 uur. Na 12.20 uur komt u uw kind ophalen via ingang A, bij juf Anja. Vanaf 12.30 uur start dus de opvang.

Is er nog begeleiding met de rang, tot aan de kerk? UPDATE

Ja. Deze kinderen verlaten de school via het hek aan de fietsenstalling. Gelieve de leerkracht hiervan op de hoogte te brengen indien u wenst dat uw kind begeleid moet worden.

Moet ik een mondmasker dragen als ik mijn kind naar school breng en mijn kind ophaal?

Ja.

Rijdt het schoolbusje?

Ja. Rijdt je kind mee met het busje? Dan kan je je via de website hier aanmelden. Een eenvoudige klik op het busje…

Zijn er gekookte maaltijden? 

Gezien de huidige omstandigheden bieden wij voorlopig geen warme maaltijden, soep, broodjes en slaatjes aan. Dit wordt herbekeken tegen eind oktober.
Aangezien er opnieuw meer poetsbeurten nodig zijn, (alle sanitair moet minstens 1 x per dag gereinigd worden …) geven we hier de volledige voorkeur aan. Het onderhoudspersoneel wordt volledig ingezet om de school zo hygiënisch mogelijk te houden.
Warme maaltijd gebruiken in eigen klasbubbel is praktisch niet organiseerbaar.

Kan mijn kind ‘s middags nog een drankje nuttigen?

Ja. De kinderen kunnen een melkje drinken en water. Vanaf november hopen we ook opnieuw soep aan te bieden. Kinderen brengen eigen drankbus met water mee.

Gaan de zwemlessen door?

We zijn in overleg met het zwembad van Lebbeke. Voorlopig gaan de zwemlessen niet door.

Is er oudercontact?

Ja.
Op 3 september zal de info van iedere leerkracht van de lagere school online staan.
Op 7 september zal de info van iedere kleuterleidster online staan.
U zal dit kunnen bekijken via de besloten facebookpagina.

Hoe word ik lid van de facebookgroep?

Wanneer u op de website surft naar de klas van je kind, dan merk je dat je daar kan doorklikken naar de facebookpagina. Enkel ouders en grootouders krijgen hier toegang. De directeur beheert iedere facebookgroep.
Dit is een privé en besloten facebookgroep. De leerkrachten zullen hier enkel en alleen foto’s, filmpjes en kleine mededelingen posten. Het is niet de bedoeling om via dit medium in gesprek te gaan. Meer info hieromtrent krijgt u in de loop van september.
Binnenkort zal u als ouder online een document kunnen invullen, waarin u zelf beslist of de foto van uw kind mag gepost worden. Hier volgen we de wet op de privacy.

Kan ik de leerkracht vragen stellen? Het oudercontact is online… hoe zit dat?

U zal een bericht krijgen van de klasleerkracht, hoe hij/zij na de online-info verder met u contact zal opnemen. De manier van werken is hier eigen aan de werking van de leerkracht zelf.

Hoe kan ik de leerkracht bereiken?

Leerkrachten zijn bereikbaar via het professioneel mailadres. We respecteren de privacy van iedere leerkracht en vragen om zo weinig mogelijk via andere kanalen de leerkrachten aan te spreken. De leerkracht zal hier met alle ouders concrete afspraken maken.

Zijn er klasbubbels?

Ja. Beide parallelklassen vormen één bubbel.
Tijdens speeltijden mogen alle kinderen met elkaar spelen.
Maaltijden worden genomen in eigen bubbel.

Hoe evalueren we waar onze kinderen staan bij het begin van het schooljaar? Wordt mijn kind getest?

Naar jaarlijkse gewoonte wordt elke leerling bij het begin van het schooljaar gescreend ahv LVS -toetsen. (LeerlingVolgSysteem) Dit is niet nieuw. Op basis van deze toetsen bepaalt de leerkracht steeds de beginsituatie.

Kunnen excursies doorgaan?

Ja, maar niets is zeker. Excursies kunnen doorgaan in code geel, maar niet in oranje of rood. We volgen zelf dagelijks onze instructies op. We raden iedere ouder dus aan om dagelijks het agenda van hun kind na te kijken. Er zijn reeds veel uitstappen gepland, maar we kunnen totaal niet garanderen of ze zullen doorgaan. De activiteitenkalender zal op de website ook wekelijks aangepast en geüpdated worden. We trachten hier ook zoveel mogelijk info mee te geven.

Moet een kind in quarantaine als het terugkomt van op reis, met een rode zone?

Komt u terug uit een gebied met code oranje, dan mag uw kind gewettigd afwezig zijn. Bij terugkomst uit code rood, moet u volgens de wet een test laten afnemen en in quarantaine. Een quarantaine-attest van de huisarts bezorgt u aan de school.

Wat als een leerling ziek wordt op school?

Wanneer een kind ziek wordt, dan wordt het even in quarantaine gezet. De school heeft hier een aparte ruimte voor. De ouders worden verwittigd om het kind op te halen.

Mijn kind heeft een snotneus, moet het getest worden?

Aarzel nooit om de huisdokter te contacteren en volg zijn advies.  Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid.

Kan de school eventueel gesloten worden bij besmettingen?

Indien een kind/ouder besmet is, dan wordt dit door de school gemeld aan de schooldokter van het CLB. Op dat moment zetten zij alle nodige stappen. De school wordt dan op de hoogte gebracht van het te volgen protocol.

Weet men al iets meer over het Vormsel en de Eerste Communie? UPDATE

De ouders zijn via de klasleerkracht reeds op de hoogte gebracht van de 1ste communie. Dit zal doorgaan op 20 september, om 9 uur, in de Sint-Pauluskerk te Aalst.
Indien u info wenst ivm het vormsel, gelieve u te wenden tot Pastoor Kiekens. Het vormsel wordt niet door de school georganiseerd.

Kunnen traktaties voor verjaardagen doorgaan?

We kunnen traktaties voor verjaardagen toestaan, maar onder de voorwaarde dat er voorverpakte koeken of … worden meegebracht. Voorverpakt wil zeggen dat het gekocht is in de winkel.

Wordt de omnisport georganiseerd?

Voorlopig nog niet.

Als een leerling COVID oploopt op school, wordt er dan afstandsonderwijs gegeven gedurende 14 dagen dat het kind in quarantaine zit? Hoe zal de leerstof aangeboden worden?

Dat bepaalt elke school zelf. Het departement onderwijs raadt ouders aan om met de school in gesprek te gaan en steeds te vragen hoe uw kind op de hoogte kan blijven van de leerstof. Afstandsonderwijs is mogelijk, maar er kunnen ook andere mogelijkheden zijn.

Ik ben bezorgd en ik laat mijn kind nog thuis. Kan dit?

Indien u als ouder nog steeds bezorgd bent, neem dan zeker contact op met de directie voor een gesprek.
Je mag je kind niet thuishouden van school, tenzij je een gegronde reden hebt. Je kind moet in quarantaine bijvoorbeeld, is langdurig ziek en/of behoort tot een risicogroep. Wie zonder gegronde reden thuis wordt gehouden, wordt geregistreerd met een code voor problematische afwezigheden.

Update 24/8/2020

Bij inschrijving van de instappertjes werd er gecommuniceerd dat we op dinsdag 25 augustus een onthaalmoment zouden organiseren voor uw kind. Helaas kan dit niet doorgaan. Eerstdaags kan u hier vernemen hoe we onze instappertjes welkom zullen heten.
Welkom in de schildpaddenklas
Welkom in de berenklas

Update 20/8/2lbusje?020

” We starten met de volledige school voltijds op. Vanuit de overheid werkt men verschillende draaiboeken uit naargelang de fase waarin het coronavirus zich bevindt.
Er zijn verschillende kleurcodes. Wij bevinden ons momenteel in code geel. We kunnen al meegeven dat het schoolbusje zal uitrijden.
Voorlopig bieden we de eerste schoolweek geen gekookte maaltijden aan.
In de laatste week van augustus mag u hier alle info verwachten en beantwoorden we al uw vragen.”

Update 12/8/2020

“De beslissing is gevallen dat de eerste schooldag start in code “geel”.