Tijdens het versturen van  “nieuwsbrief 2”, werd er vrijdagavond op het Overlegcomité beslist dat de herfstvakantie...

Tijdens het versturen van  “nieuwsbrief 2”, werd er vrijdagavond op het Overlegcomité beslist dat de herfstvakantie

voor alle onderwijsniveaus – uitgezonderd het hoger onderwijs –wordt verlengd tot en met zondag 15 november.

De lessen hervatten op maandag 16 november ’20.

Indien u een attest ‘sluiting corona’ nodig heeft, kan u een mail sturen naar directie@vsherdersem.be

Gelieve dan duidelijk de naam van het kind door te geven, waarvoor u het attest wil aanvragen.

 

Wat na de verlengde herfstvakantie?

In het basisonderwijs krijgen de leerlingen vanaf 16 november opnieuw 100 % contactonderwijs.